Välkommen till Ulrici Psykologkonsult.

Se tjänster »

Samtalsbehandling

Ulrici Psykologkonsult erbjuder samtal med legitimerad psykolog. Orsakerna till att man vill gå i samtal hos psykolog kan variera. Det kan handla om att man vill bearbeta något man varit med om (t ex en traumatisk händelse, en livskris), stärka sitt självförtroende eller ha någon utomstående att reflektera med över något som man inte är nöjd med i sitt liv. Ett samtal varar oftast 45 minuter och kan ske en gång i veckan eller mer sällan beroende på behov.