Välkommen till Ulrici Psykologkonsult.

Se tjänster »

Personalhandledning

Ulrici Psykologkonsult erbjuder handledning till arbetsgrupper och organisationer. Ofta bestämmer man i förväg ett visst antal tillfällen som sker t ex en gång i månaden. Orsakerna till varför man önskar handledning i en arbetsgrupp kan variera. Det kan t ex handla om att man vill ha hjälp att reflektera kring de personer man möter i sitt arbete (elever, patienter, klienter, kunder) och de känslor och tankar dessa väcker, att man vill ändra vissa mönster och roller i arbetsgruppen, att man vill kunna samarbeta bättre