Välkommen till Ulrici Psykologkonsult.

Se tjänster »

Om oss

Ulrici Psykologkonsult består av Leg psykolog Daniel Ulrici. Jag har arbetat som neuropsykolog på Universitetssjukhuset i Linköping sedan 2008 då jag blev legitimerad psykolog. Förutom neuropsykologiska utredningar har jag erfarenhet av samtalsbehandling och personalhandledning. Jag har varit delaktig i ett flertal forskningsprojekt vid Neurologiska kliniken. 

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologin undersöker sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. Det är läran om de relationer som finns mellan hjärnans fysiska respektive mentala tillstånd och kallas ibland också för psykobiologi. Man vill studera hur olika delar av hjärnan påverkar vårt beteende och vilka delar som kontrollerar olika områden som stress, minne och depression.

Vad gör en neuropsykolog?

Neuropsykologer är specialiserade psykologer som arbetar med behandling och med neuropsykologisk utredning det vill säga diagnostisering och kartläggning av kognitiva funktioner. Neuropsykologen utreder hjärnans funktioner med hjälp av olika test som personen får genomgå. Testen används som verktyg för att kartlägga personens kognitiva funktioner. Testen är endast en del av bedömningen. Neuropsykologen gör även en intervju där personen själv får beskriva sina besvär och ibland används också olika skattningsskalor. Neuropsykologen observerar dessutom personens beteende under samtal och testning. Neuropsykologen gör en bedömning och ställer eventuellt en diagnos. Testning och diagnos gås sedan igenom med personen och dennes anhöriga. Utredningen är en hjälp för att få förståelse för personens besvär och för att personen om möjligt ska kunna kompensera för svårigheterna och/eller få adekvat stöd.